Design dla przedsiębiorców – Dostępność Plus – spotkanie informacyjne

Szukasz dofinansowania profesjonalnego procesu projektowego na nowy lub ulepszony produkt i jego wdrożenie? Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zaprasza na spotkanie informacyjne dla wnioskodawców konkursu „Design dla przedsiębiorców” w ramach programu Dostępność Plus. Spotkanie w formule online odbędzie się 11 grudnia.

Program Dostępność Plus to pierwsze i kompleksowe ujęcie tematyki dostępności w Polsce. Jego celem jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach. Celem konkursu „Design dla przedsiębiorców – Dostępność Plus” jest dofinansowanie opracowania nowego lub ulepszonego projektu wzorniczego, którego efektem będzie wdrożenie na rynek innowacji produktowej oraz dofinansowanie inwestycji niezbędnej do jej wdrożenia. Powstałe innowacje mają zaspokoić specyficzne potrzeby osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi i poznawczymi).

Maksymalna kwota o jaką można się starać to 1 125 000 zł, z co najmniej 15% wkładem własnym. Przyznaną dotację będzie można przeznaczyć na usługi związane z profesjonalnym procesem wzorniczym oraz realizację inwestycji, w tym zakup środków trwałych, patentów i licencji.

O dofinansowanie w konkursie „Design dla przedsiębiorców – Dostępność Plus” mogą starać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski poza Polską Wschodnią (tj. województwami: lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim).

Podczas spotkania informacyjnego będzie można dowiedzieć się m.in. jakie jest praktyczne zastosowanie standardów dostępności na różnych etapach wdrażania programów operacyjnych i projektów, jakie są zasady aplikowania, czym są koszty kwalifikowane, jak prawidłowo opracować budżet projektu.

Spotkanie w formule online odbędzie się 11 grudnia w godz. 10:00–13.00.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc jest ograniczona.

Więcej informacji i zapisy: https://www.parp.gov.pl/component/parpevents/?view=details&id=989 

Transmisja prowadzona będzie na poprzez stronę internetową www.parp.gov.pl 

 


materiały promocyjne organizatorów

czytaj także: