Czysty przypadek

Czysty przypadek to baza warsztatowa dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym (ale również wszystkich innych zainteresowanych rozwijaniem swojej edukacji wizualnej). Całość zamknięta jest w poręcznej teczce. Głównym elementem projektu jest czternaście plansz z zadaniami opartymi na losowym wybieraniu kształtów i przerabianiu ich w prace plastyczne. Plansze uzupełnione są o karty pomocy, które zachęcają do dalszych poszukiwań i modyfikowania swoich pomysłów na nowo.

Tym co wyróżnia projekt i jest jego głównym założeniem, to bazowanie nie na zdolnościach manualnych, ale przede wszystkim na wyobraźni i uważnym obserwowaniu. Projekt inspirowany jest wszelakimi formami wieloznacznymi i przypadkiem. Stanowi odpowiedź na ciekawość najmłodszych, która przekłada się na kreatywność w życiu dorosłym. Makiety do projektu zostały wykonane własnoręcznie, w ramach pracy magisterskiej na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Czysty przypadek to dyplom magisterski powstały w Pracowni Projektowania dla Kultury na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku pod okiem dr Anity Wasik.


korekta: Krzysztof Gębarowski i Anna Warzecha

czytaj także: