Apel o pomoc dla środowisk artystycznych i projektowych z Białorusi

Przyłączamy się do apelu z dnia 14 września 2020 roku.

Szukamy szkół, które mogą przyjąć studentów.
Pracowni, które mogą zorganizować kursy dla dizajnerów.
Firm, które przyjmą osoby na staże lub do pracy.
Organizacji, które mogą zaoferować wsparcie.
Wszelka pomoc się przyda.
Nawet najmniejsza.

Apel

Od ponad miesiąca Białorusini i Białorusinki domagają się demokracji i wolnych wyborów. Uczestnicy i uczestniczki demonstracji i strajków są zatrzymywani, bici, poddawani torturom, deportowani.
Wyrażamy solidarność z naszymi kolegami i koleżankami, białoruskimi artystami i artystkami oraz projektantami i projektantkami zaangażowanymi w pokojowe protesty. Podziwiamy Waszą odwagę, mądrość i wytrwałość.

Co my możemy zrobić?

  • Apelujemy do polskich uczelni artystycznych, żeby przyjmowały białoruskie studentki i studentów szkół artystycznych, w tym także dizajnu, jeżeli z powodów politycznych nie będą mogli kontynuować nauki w swoim kraju.
  • Prosimy polskie firmy projektowe o przyjmowanie na staże młodych artystów i artystek oraz projektantek i projektantów z Białorusi.
  • Zachęcamy do upowszechniania białoruskiej grafiki protestu, prezentowania białoruskiej sztuki i projektowania.
    Dziękujemy instytucjom i osobom, które już podjęły takie inicjatywy. Prosimy o przekazywanie nam informacji o wszelkich inicjatywach na rzecz białoruskich twórców i twórczyń. Dołożymy starań, żeby poinformować o nich naszych białoruskich przyjaciół.

prof. Tomasz Bierkowski
kierownik Katedry Projektowania Graficznego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

prof. dr hab. Cze­sła­wa Frej­lich
Wydział Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Wydział Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

dr hab. Grzegorz Hańderek
rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

dr Agnieszka Jacobson-Cielecka
dziekan Wydziału Projektowania w Warszawie, dyrektorka Instytutu Projektowania, dyrektorka Programowa School of Form

dr Maciej Konopka
Wydział Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

dr hab. prof. Grzegorz Niwiński
dziekan Wydziału Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

dr hab. Ewa Satalecka
dziekan Wydziału Sztuki Nowych Mediów Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie

dr Kuba Sowiński
Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Rene Wawrzkiewicz
platforma Polish Graphic Design

Marcin Wicha
grafik i pisarz

 


Adres kontaktowy: [email protected] 

Informacje na temat już podjętych działań znajdują się na stronie: ineuropa.pl/help4by 

czytaj także: