Agrafa 2019

Piątego kwietnia odbyła się szósta Międzynarodowa Konferencja Projektowa Agrafa 2019, której hasłem przewodnim było „Opportunities”, czyli możliwości. Uczestnicy mieli okazję usłyszeć 10 międzynarodowych prelegentów – projektantów i ludzi związanych ze środowiskiem akademickim.

„Możliwości napawają optymizmem, dają siłę do działania, niosą obietnicę nowego. Budzą też jednak niepokój przed nieznanym i jego skutkami.” – tak o haśle tegorocznego wydarzenia można przeczytać w przewodniku wydarzenia.

Konferencję rozpoczęło mocne przemówienie Katarzyny Kasi Możliwości – między nadzieją a przerażeniem. Prelegentka posługując się przykładem ikonicznego długopisu Bic rozważała o tym jak możliwości, które daje nowa technologia pomagają tworzyć nieznane wcześniej potrzeby jednocześnie przyczyniając się do degradacji środowiska. Tytułowa nadzieja i przerażenie trafnie określa przekaz pozostałych prelegentów. Większość jednak reprezentowała bardziej techno-optymistyczną postawę.

Fot. M. Jędrzejowski

Kolejne wystąpienie zapadające  w pamięć to przemówienie Tommy’ego Campbella z Ikea Space 10  – laboratorium badawczego i projektowego. Mocno krytykował dogmatyczne i antropocentryczne podejście user centered design. Na przykładzie kilku projektów ze studia, między innymi Spaces on Wheels pokazał zajawkę opracowanej przez Space10 alternatywnej metodyki projektowej zorientowanej nie tylko na ludzi, ale też społeczeństwoplanetę.

Peter Bil’ak, uznany czeski typograf założyciel studia Typotheque  miał bardzo przejmujące i zdecydowanie najpozytywniejsze przemówienie o możliwościach jakie postęp technologiczny umożliwił w kontekście projektowanie krojów. Opowiedział też o swoich nowych projektach, których misją jest podtrzymanie zanikających języków przy życiu.

„Euforia czy przerażenie?”

Ostatnim, ale jednym z bardziej poruszających przemówień było Przemówienie Marcina Wichy.  Bardzo trafnie podsumował konferencję i było to zdecydowanie najbardziej krytyczne przemówienie, obarczające projektantów winą za wspieranie nadmiernego konsumpcjonizmu i przyczyniania się do degradacji środowiska.

Fot. M. Jędrzejowski

Ogólny poziom wydarzenia był bardzo wysoki, aż dziwi fakt, że mimo to udało się zachować jego niszowy, lokalny charakter. Chciałbym zwrócić również uwagę, na to, że spośród dziesięciu gości przemawiały tylko dwie kobiety. Być może nie było to celowe działanie organizatora, jednak w świecie projektowania jest wiele świetnych dizajnerek, którym należy się głos, a ten rodzaj dysproporcji wydaje się nieuzasadniony.

Fot. M. Jędrzejowski

Fot. M. Jędrzejowski

Fot. M. Jędrzejowski

Fot. M. Jędrzejowski

Fot. M. Jędrzejowski

Fot. M. Jędrzejowski

Pismo FORMY było patronem medialnym Międzynarodowej Konferencji Projektowej Agrafa 2019.

czytaj także: