5G. Skutki rewolucji

Wprowadzenie 5G będzie katalizatorem zmian i innowacji w każdym obszarze życia. Jak wpłynie to na projektantów i ich pracę?

Mówienie o przyszłości nie jest proste w dobie rzeczywistości gwałtownej, zmiennej oraz złożonej z wielu czynników, które wzajemnie się wykluczają. Chcąc zwiększyć pewność poruszania się w tej tematyce, należy ją osadzić w ramach skonstruowanych na przesłankach o wysokim prawdopodobieństwie zdarzenia. Moje dywagacje na temat zmian zachodzących w przyszłości chciałabym więc osadzić w ramach technologicznych, a konkretniej w nadchodzącej rewolucji jaką za sobą niesie wprowadzenie sieci 5G.

5G to nowy standard komunikacji mobilnej, który przede wszystkim znacząco przyśpieszy transmisję, a także pozwoli na przesyłanie większej ilości danych z mniejszym opóźnieniem.

Nowy standard znacząco wpłynie na rozwój innowacji takich jak autonomiczne samochody i stworzenie zupełnie nowego poziomu komunikacji pomiędzy nimi, zwanej Internet of Vehicles (IoV). Rozwój nowego standardu 5G pozwoli również uratować życie pacjenta w Afryce operowanego przez specjalistę w Katarze, a także będzie krokiem milowym dla rozwoju Przemysłu 4.0.

A jak 5G wpłynie na pracę projektantów? W nowym paradygmacie rzeczywistości projektanci powinni upatrywać przede wszystkim możliwości, ale również zupełnie nowych wyzwań projektowych. Zmieni się bowiem zarówno środowisko projektowania, jak i sam użytkownik.

Szeroki zakres danych przesyłanych w ogromnym tempie pozwoli na stworzenie nowego cyfrowego standardu wizualnego. Synergia pomiędzy tym, co namacalne a tym, co wirtualne będzie się rozszerzać poprzez tworzenie zupełnie nowego świata wirtualnego o wysokiej jakości oraz poprzez dokładne kopiowanie współrzędnych świata rzeczywistego do cyfrowego. Synergię tę najlepiej określa słowo phygital (physical + digital). Zacieranie się granic pomiędzy tymi dwiema rzeczywistościami spowoduje, iż zmienią się zarówno narzędzia projektowania, jak i sam obiekt projektowy. Warto tutaj dodać, że zmiana ta dotknie wszystkich specjalizacji projektowych1. Samo środowisko bowiem nie będzie już składało się z poszczególnych klastrów, a z płynnego ekosystemu, w którym granica interakcji użytkownika z urządzeniem i oprogramowaniem będzie niewyczuwalna. Przykładem dostępnym już dzisiaj, może być technologia IoT (Internet of Things) gdzie typy czujników w systemie dzielą się na te odpowiedzialne za wyczuwanie oraz przetwarzanie informacji, komunikowanie się i zmianę sygnału elektrycznego na fizyczny (actuation). Wartości wynikające z użytkowania tych urządzeń to zdalne monitorowanie, ograniczenie ryzyka, oszczędności (na przykład energetycznej lub czasu) i dostępu do informacji. Sam użytkownik nie jest jednak w stanie określić  czy te wartości wynikają bezpośrednio z działania czujnika, czy z powiadomienia w aplikacji. Przykład ten wyjaśnia sieć różnorodnych połączeń i interakcji pomiędzy użytkownikiem, produktem, usługą i doświadczeniem. Te nowe  połączenia stanowić będą zupełnie nowe wyzwania projektowe, które wymuszą holistyczne myślenie. Specjalizacje projektowe będą się nakładać i przecinać, tworząc zupełnie nowy poziom myślenia projektowego, którego istotę najlepiej oddaje słowo multidesign. 5G zwiększy również możliwości płynnej pracy w interdyscyplinarnym zespole poprzez szybszy, łatwiejszy, szerszy i bardziej trafny przesył danych pomiędzy członkami zespołu, powodując, iż możliwa będzie współpraca w czasie rzeczywistym.

Jednak — jak wspominałam wcześniej, nowa rewolucja zmieni też charakter użytkownika. Użytkownik ery 5G to osoba, która żyje w większej synergii z technologią, co przekłada się na większe wymagania. Nowe rozwiązania technologiczne będą bowiem działać w tle, reprezentując termin „Shy Tech”. Technologia, dzięki płynnemu obiegowi danych, będzie dopasowywać się do użytkownika, wymagając od niego minimalnej interakcji i działania (minimal user interface lub zero user interface). Dzięki temu będzie on  reagował szybciej i bardziej intuicyjnie, oczekując wysokiej responsywności od produktu i systemu. Większą uwagę będzie przykładać do detalu, oceniając każdy najmniejszy szczegół, który wpływa na jakość użytkowania. Jego uwaga będzie rozproszona przez różne bodźce: głosowe, wizualne, haptyczne czy zapachowe, co wymusi potrzebę projektowania interfejsów i doświadczeń opartych na różnych zmysłach i w różnych porządkach (wirtualnym oraz rzeczywistym). Wartościami będą dla niego bezpieczeństwo danych i prywatność, która będzie kluczowym wymogiem zakupu danego produktu lub korzystania z usługi.

5G to przede wszystkim nowy potencjał, możliwości, wyzwania i innowacje dla każdej dziedziny życia, także dla wzornictwa. Projektanci będą musieli być zwinni i elastyczni w dopasowywaniu się do nowego środowiska i bardziej wymagającego użytkownika — nowa rzeczywistość zwiastująca szybkie zmiany będzie bowiem od nich wymagać uwagi i czujności oraz wyczulenia na jego potrzeby.

 

Przypisy:

  1. O kierunku zmian w UX, trendach w tej dziedzinie na +2019 można przeczytać na stronach 41–47 raportu „Growth UX Study”  opracowanego przez hubraum i EDISONDĘ

 


fot. Łukasz Gaffling

czytaj także: