dr Katarzyna Wala

Absolwentka etnologii oraz studiów doktoranckich nauk o kulturze na Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 2017–2018 metodyczka do spraw badań i ewaluacji w projekcie Generator Innowacji Sieci Wsparcia, który był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Od 2018 roku pracuje jako Qualitative Design Researcher w hub:raumie – Inkubatorze Technologicznym Deutsche Telecom. Autorka i współautorka publikacji naukowych i raportów z badań.