fot. Jerzy Porębski

prof. Grzegorz Niwiński

Kierownik Katedry Podstaw Projektowania na Wydziale Wzornictwa. Prowadzi zajęcia dla studentów semestru piątego, szóstego i siódmego kursu licencjackiego oraz zajęcia dla pierwszego roku kursu magisterskiego. Prowadzi pracownię dyplomującą na obu poziomach. Partner w firmie Towarzystwo Projektowe SC, w której zespole zrealizował liczne projekty związane z przestrzenią publiczną. Najważniejsze z nich to: Miejski System Informacji dla Warszawy (1996–1998), mała architektura dla Krakowskiego Przedmieścia (rok 2005-2007), System Informacji dla Bielska-Białej (2007–2009), wiaty przystankowe dla Warszawy (2006), rewaloryzacja Dworca Centralnego w Warszawie (2009–2011), projekt sytemu informacji dla Dzielnicy Wisła w Warszawie (rok 2014-2015), projekt Systemu Informacji Miejskiej dla Krakowa (2018–2019). Wykonuje również projekty wnętrz budynków publicznych takich jak: siedziba spółki Agora (1999–2001) czy Narodowe Centrum Muzyki we Wrocławiu (2007–2009), projekt wnętrz Ambasady RP w Berlinie (2013–2014).

www.tepe.pl 

fot. Jerzy Porębski