fot Adam Elstein

Duks Koschitz Ph.D.

Profesor Wydziału Architektury Pratt Institute, dyrektor w d.r.a. Lab. , gdzie zajmuje się projektowaniem i technologią. Bada matematyczne aspekty składania papieru, co było częścią jego rozprawy doktorskiej na temat zaginania krzywych. Po ukończeniu MIT przez dekadę pracował jako architekt, realizując wielomilionowe projekty w Los Angeles i Nowym Jorku. W Pratt Institute opracował program dydaktyczny dotyczący badań projektowych i prototypowania w skali docelowej.

PhD, Professor of Design & Technology, Pratt Institute School of Architecture, Director d.r.a. Lab  Duks has investigated the mathematics of paperfolding as part of his PhD thesis on Curved Folding. He has worked as an architect for a decade prior to his time at MIT and has completed several multi million dollar projects in LA and NY. During his time at Pratt he has developed pedagogical frameworks that focus on design research and full-scale prototyping.

fot Adam Elstein