fot. Anna Szwaja

prof. Andrzej Szczerski

Wykładowca w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, wicedyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie ds. Naukowych (2015–2018), autor książek i wystaw poświęconych sztuce XIX i XX wieku oraz sztuce współczesnej. Ostatnio opublikował książkę Transformacja. Sztuka w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989 roku (Kraków 2018). Laureat Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego w 2018 roku.

fot. Anna Szwaja