Nr 5/2020 Warsztaty i projektowanie
3 The “Ład” Artistic Cooperative workshop exampled by the creative work of Olgierd Szlekys and Władysław Wincze

Nr 5/2020 Warsztaty i projektowanie

Biblioteka
  1. Wstęp

  2. Rękodzielnik kontra projektant przemysłowy. Gildie i warsztaty z przełomu wieków XIX i XX jako argument w sporze o nowoczesny dizajn

  3. Stowarzyszenie Warsztaty Krakowskie

  4. Ładowski warsztat pracy na przykładzie twórczości Olgierda Szlekysa i Władysława Winczego

  5. Ludowość zastosowana w przemyśle

  6. Na pograniczu danych, kreacji i decyzji projektowych. Wprowadzenie do warsztatów badawczo-projektowych

  7. Warsztaty ideacyjne online

  8. Przekraczanie granic w warsztacie. Spojrzenie projektanta

  9. Slojd, czyli nauka zręczności


3 The “Ład” Artistic Cooperative workshop exampled by the creative work of Olgierd Szlekys and Władysław Wincze

The article aims to present the workshop activity of one of the most significant artistic organizations of the interwar Poland – “Ład” Artistic Cooperative. Its creative objectives were synthetically defined by the charter written in the autumn of 1926: “design and production of textiles, objects of wood, metal, glass and clay with the explicit drive towards the perfection of form, material and execution”. The objective of the Warsaw-based group activity was organizing its work around workshops as a source of inspiration for artistic concepts. It was accompanied by in-dept study of materials dedicated to learning about their properties. The Cooperative’s objectives were put into practice by Olgierd Szlekys, the manager of an experimental carpentry shop, and Władysław Wincze; during German occupation, the two artists founded an author’s partnership as a continuation of the “Ład” workshops destroyed at warfare. The designs of this artistic duo were characterized by the strongly emphasised fascination with material, and therefore careful selection thereof for its properties and wood structure, and the eventual stress put on the morphological properties of the used raw materials. The same qualities were also present in the activities undertaken by the artists during their individual creative work after the war.

Keywords: workshops, “Ład” Artistic Cooperative, author’s partnership, Wincze Władysław, Szlekys Olgierd