Nr 12/2022 Doświadczanie
4 Does UX Cannibalise Design?

Nr 12/2022 Doświadczanie

Biblioteka
  1. Wstęp

  2. Czy badania UX mogą zmieniać świat?

  3. Doświadczenia respondentów w procesach badawczych. Wyzwania i możliwości

  4. Między słowami – o projektowaniu treści

  5. Czy UX kanibalizuje dizajn?

  6. Granice empatii sztucznej inteligencji

  7. Niedostępna dostępność?

  8. Service Blueprint – balansując pomiędzy emocjami a infrastrukturą usługi

  9. Projektowanie doświadczeń cyfrowych – co dalej?*


4 Does UX Cannibalise Design?

The LinkedIn portal publishes the photos of badly-designed wayfinding systems as examples of the lacking UX (user experience). Does it mean a complete unawareness of the role played by the wayfinding system designer? Does it mean that skilful observation and analysis is the sole domain of UX? Is design notorious? Maybe the process involved neither designer nor any other person concerned with the user – someone, who would spare a tender and caring thought, there were many prefabricates and permanent cost-cutting?
Have we forgotten that the recipient should be accounted for by designers? Is the design’s PR that bad? And perhaps the term “user experience”, emphasising experience and the human, creates the new, improved form of design?

Keywords: UX design, experience design, usability, service design, digital product