Nr 5/2020 Warsztaty i projektowanie
1 Craftsman versus industrial designer. Guilds and workshops of the turn of the 19th and 20th centuries as an argument in the dispute about modern design

Nr 5/2020 Warsztaty i projektowanie

Biblioteka
  1. Wstęp

  2. Rękodzielnik kontra projektant przemysłowy. Gildie i warsztaty z przełomu wieków XIX i XX jako argument w sporze o nowoczesny dizajn

  3. Stowarzyszenie Warsztaty Krakowskie

  4. Ładowski warsztat pracy na przykładzie twórczości Olgierda Szlekysa i Władysława Winczego

  5. Ludowość zastosowana w przemyśle

  6. Na pograniczu danych, kreacji i decyzji projektowych. Wprowadzenie do warsztatów badawczo-projektowych

  7. Warsztaty ideacyjne online

  8. Przekraczanie granic w warsztacie. Spojrzenie projektanta

  9. Slojd, czyli nauka zręczności


1 Craftsman versus industrial designer. Guilds and workshops of the turn of the 19th and 20th centuries as an argument in the dispute about modern design

The mass production of the early industrialization period was characterized by the lack of care for aesthetic quality and performance properties of everyday objects. In the industrially advanced Great Britain, a close circle of design experts advocated launching schools to educate design specialists for the purposes of serial production. The majority of the contemporary society, especially craftsmen and artists active on the market following the principles characteristic of the pre-industrial era, favoured the maintenance of manufactures. Their postulates were actively supported by the representatives of the Arts and Crafts movement at the turn of the 19th and 20th centuries, who offered to form guilds and workshops producing aesthetic handicraft. The initiated debate on the future of everyday use objects resulted in the reform, which made industrialists engage designers in the production process to care for the formal qualities and functioning of homeware.

Keywords: workshops, Arts and Crafts movement, design, guilds, design schools reform