Urszula Łozińska

Jestem absolwentką warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Grafiki oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych. Na co dzień zajmuję się projektowaniem graficznym oraz ilustracją. Okazjonalnie pracuję również jako instruktor zajęć plastycznych. Projekty artystyczne są dla mnie możliwością oderwania się od codzienności i znalezieniem przestrzeni na autorefleksję i refleksję nad sobą i otaczającą rzeczywistością. Proces twórczy zawsze wiąże się z pewnego rodzaju zaskoczeniem – początkowa wizja niekoniecznie jest tożsama z efektem końcowym. Odbieram to jako atut, którym jest – możliwość odkrywania czasem zupełnie niespodziewanych rzeczy…