Szymon Zakrzewski

Absolwent Wzornictwa na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Założyciel grupy projektowej fformie. W latach 2012–16 redaktor naczelny pisma muzycznego „Kilof”.