Piotr Jędrzejewski

Urodzony w 1964 roku we Wrocławiu. Studia w Katedrze Wzornictwa Przemysłowego PWSSP we Wrocławiu. Dyplom z zakresu projektowania form przemysłowych w 1989 roku. Od momentu ukończenia studiów, pracownik Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Obecnie prowadzi pracownię dyplomującą Projektowania Kinetycznego oraz pełni funkcję kierownika Katedry Wzornictwa. Zajmuje się dizajnem oraz tworzeniem przestrzennych obiektów ruchomych, które można zaliczyć do kategorii rzeźby kinetycznej, wystawianych w Polsce oraz między innymi w Rawennie, Wiesbaden, Edynburgu, Londynie, Dżakarcie, Bandung, Stratford i Montreux. Autor obiektu kinetycznego „Copernicus” dla Portu Lotniczego Wrocław. W lutym tego roku zaprezentował przekrojową wystawę swojego dorobku w galerii Neon we Wrocławiu, z okazji trzydziestolecia pracy artystycznej.