Martyna Sykta

Projektantka społeczna i project managerka, specjalizująca się w koordynacji interdyscyplinarnych przedsięwzięć na styku nauki, sztuki, dizajnu, kultury, technologii i społeczeństwa. Współzałożycielka SPLOT Institute, którego misją jest wspieranie międzysektorowej kreatywnej współpracy w obliczu wyzwań klimatycznych, społecznych i ekonomicznych. Obecnie współpracuje ze studiem Science Now i Fundacją New Space. Absolwentka kierunku Design Innovation and Citizenship na Glasgow School of Art, wzornictwa na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz studiów podyplomowych „Miasta i metropolie. Studia miejskie” na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.