Marta Hryc

Związana z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku, gdzie w 2014 obroniła pracę doktorską i prowadzi zajęcia w zakresie stylistyki formy oraz prototypowania. Wspólnie z dr hab. Martą Flisykowską zajmuje się analizą wpływu, jaki na kwestie estetyki w dizajnie wywierają technologie przyrostowe. Ich zainteresowania skupiają się wokół potrzeby wypracowania języka wizualnego odwołującego się do bieżących zjawisk, makrotrendów, technologii, a którego osią jest współpraca człowieka z maszyną, wzbogacenie algorytmicznej optymalizacji o pierwiastek ludzki. Zawodowo zajmuje się projektowaniem biżuterii. Tematyka jej projektów oscyluje wokół społeczno-ekonomicznego kontekstu funkcjonowania biżuterii. Ma na koncie udział w licznych międzynarodowych wystawach i konkursach. W 2015 roku otrzymała Srebrną Ostrogę – nagrodę za twórczą odwagę i bezkompromisowość w Międzynarodowym Konkursie Sztuki Złotniczej BUNT/REVOLT. Od roku 2013 współtworzy studio projektowe firmy S&A – wiodącego producenta biżuterii, dla którego opracowuje wzory do produkcji seryjnej.