Maria Dziedzic

Profesor zwyczajny na Wydziale Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, od 1973 jest kierownikiem Katedry Metodyki Projektowania, a od 2016 – dziekanem macierzystego Wydziału. Od połowy lat 80. w kształceniu projektantów podejmuje zagadnienia projektowania społecznie odpowiedzialnego w wymiarze uniwersalnym.