Irma Kozina

ur. w 1964 roku, absolwentka studiów historii sztuki w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, od końca lat 90. XX wieku specjalizuje się w historii dizajnu, wykładowczyni na Akademiach Sztuk Pięknych w Katowicach oraz w Krakowie.

wikipedia.org/wiki/Irma_Kozina