fot. Anna Szwaja

Anna Myczkowska-Szczerska

Absolwentka Wydziału Form Przemysłowych krakowskiej ASP – dyplom (2006) i doktorat (2012) pod kierunkiem prof. Jana Nuckowskiego. Adiunkt w Katedrze Komunikacji Wizualnej na macierzystym wydziale. Zajmuje się projektowaniem komunikacji wizualnej, w tym znaków graficznych identyfikujących, plakatów, grafiką wydawniczą oraz papieroplastyką. Autorka książek Projektowanie informacji wizualnej. Wprowadzenie (Kraków 2018) oraz Liczba i proporcja w komunikacji wizualnej (Kraków 2018).

fot. Anna Szwaja