Agnieszka Cieszanowska

Projektantka zajmująca się produktem, grafiką, projektowaniem spekulatywnym oraz społecznym. Absolwentka studiów licencjackich na Wydziale Wzornictwa ASP w Warszawie, obecnie realizująca dyplom magisterski na Social Design w Design Academy Eindhoven. Uczestniczka wystaw poświęconych projektowaniu i sztuce, nagradzana w krajowych i międzynarodowych konkursach. W swojej praktyce projektowej porusza się na styku technologii i rzemiosła, równolegle tworząc multisensoryczne prace eksperymentalne oparte na art-reasearch. Pracuje nad indywidualnymi zleceniami, a także w nieformalnym kolektywie artystyczno-projektowym LABA oraz jako członkini spółdzielni projektantów TakŁadnie. 

cieszanowska.com