Nr 6/2020 Zawód projektant
1 Zawód dizajner – od plastyka do product managera

Nr 6/2020 Zawód projektant

Biblioteka
  1. Wstęp

  2. Zawód dizajner – od plastyka do product managera

  3. Odmienne stany świadomości. Czy można połączyć projektowanie w realiach rynkowych z myśleniem akademickim?

  4. Wespół w zespół

  5. Polski projektant komunikacji wizualnej wczoraj i dziś

  6. Projektowanie produktów z praktycznego punktu widzenia

  7. Czemu i komu służy wyobraźnia


1 Zawód dizajner – od plastyka do product managera

Dizajn to współcześnie nie dość że szerokie, to jeszcze coraz mniej ostre pojęcie. Aby pisać o zawodzie projektanta, trzeba spróbować zdefiniować, o czym mówimy. Kolejną „zmienną” jest zakres projektu wzorniczego. Po takich podstawowych ustaleniach można rozważać cechy niezmienne zawodu, za które uważa się podstawowe elementy procesu projektowego, a więc określanie, szukanie, projektowanie i weryfikację. Waga pracy zespołowej to również zagadnienie, które nie może zostać pominięte. I wreszcie przyszłość – czy da się prognozować rozwój zawodu dizajnera w obecnych warunkach?