Nr 13/2022 Badanie i projektowanie
3 Z perspektywy materiałów

Nr 13/2022 Badanie i projektowanie

Biblioteka
  1. Wstęp

  2. Między badaniem a projektowaniem

  3. Badania w leanowym procesie projektowania produktu

  4. Z perspektywy materiałów

  5. Jak wyjść poza antropocentryzm badań w projektowaniu?

  6. Problem odbiorcy w projektowaniu (komunikacji)

  7. W napięciu: rzemiosło, dizajn i technologia

  8. Zrównoważone struktury „formoaktywne”. Metodologia badań projektowych w dwóch skalach


3 Z perspektywy materiałów

Posthumanizm oznacza poważne przewartościowania w rozumieniu relacji człowieka ze światem. Perspektywa nieantropocentryczna staje się coraz bardziej istotna zarówno w badaniach nad dizajnem (projektowaniem, wytwarzaniem i użytkowaniem), jak i w samych dyscyplinach projektowych. Wnioski płynące z interdyscyplinarnych badań posthumanistycznych potencjalnie mogą być dla praktyków dyscyplin projektowych źródłem inspiracji do pogłębionej refleksji nad własną praktyką, jej celami i miejscem w świecie. Artykuł wskazuje, w jaki sposób posthumanistyczne rozumienie materiałów umożliwia łączenie różnych rodzajów wiedzy, znosząc jej nowoczesną dychotomię i łagodząc alienujący potencjał wiedzy abstrakcyjnej, która w praktyce projektowej łączy się z warsztatową wiedzą milczącą. Zwraca też uwagę na wartość podejścia perspektywistycznego, które opiera się na empatii, wyobraźni i wielu różnych rodzajach wiedzy.