Nr 11/2021 Współuczestniczenie i współprojektowanie
4 Wywiad to nie wszystko. O partycypacyjnych metodach projektowania

Nr 11/2021 Współuczestniczenie i współprojektowanie

Biblioteka
  1. Wstęp

  2. O korzyściach i trudach projektowania partycypacyjnego przestrzeni publicznej

  3. Czy woli Pan/Pani czerwony, czy niebieski?

  4. Prototypowanie miasta

  5. Wywiad to nie wszystko. O partycypacyjnych metodach projektowania

  6. Techniki badawcze w projektowaniu partycypacyjnym usług

  7. Empiria w projektowaniu (komunikacji)


4 Wywiad to nie wszystko. O partycypacyjnych metodach projektowania

W pierwszej części artykułu opisano przedsięwzięcie Utopia, w którego ramach po raz pierwszy stosowane były metody zwiększające zaangażowanie odbiorców w proces projektowy. Opis odwołuje się do tekstów Victora Papanka i Tima Browna, którzy ujęli potencjał partycypacji.

Druga część tekstu skupia się na przedstawieniu metod zastosowanych w pracy doktorskiej autorki – zestawie pomocy terapeutycznych Therapy Set, współprojektowanym z terapeutami zajęciowymi, fizjoterapeutami, psychologami, a przede wszystkim mieszkańcami jednego z domów pomocy społecznej. W ocenie autorki podejście partycypacyjne bardzo dobrze sprawdza się w przypadku projektowania dla mikrospołeczności, takich jak DPS-y, a badania jakościowe czy tworzenie grup fokusowych (które często uważane są za metody partycypacyjne) nie są w takich warunkach wystarczające. Dobór i dostosowanie metod pozwalają na zwiększenie uczestnictwa odbiorców w procesie projektowym. Badania i obserwacje wykazały, że oprócz możliwości bieżących konsultacji i szybkiego rozwoju projektu partycypacja ułatwia wdrożenie rozwiązania, które nie jest odbierane jako „obca inicjatywa”, ale raczej jako wspólne dobro.