Nr 3/2019 Jaka edukacja?
4 Wyspa, czyli o metodyce kształcenia projektantów wzornictwa

Nr 3/2019 Jaka edukacja?

Biblioteka
  1. Wstęp

  2. Umiejętności projektowe przyszłości

  3. Edukacja projektantów wzornictwa wobec kryzysu

  4. Wobec świata na rozdrożu – nowe formy kształcenia dizajnerów

  5. Wyspa, czyli o metodyce kształcenia projektantów wzornictwa

  6. Utracone doświadczenie. Praktyczna edukacja projektowa w czasach cyfrowej rewolucji

  7. Społeczne oddziaływanie dizajnu – wnioski dla nauczania komunikacji wizualnej

  8. Kolorowa strona Bauhausu


4 Wyspa, czyli o metodyce kształcenia projektantów wzornictwa

Historia kształcenia na polskich uczelniach artystycznych i związane z nimi środowisko akademickie, w którym rodziła się i rozwijała dydaktyka kierunków wzorniczych, stanowi ogromny potencjał. Dydaktyka projektowania wzorniczego to proces złożony, wieloetapowy, odnoszący się bardziej niż w innych dziedzinach kształcenia do sfery indywidualnych możliwości człowieka, jego talentu, inteligencji czy wrażliwości, do trudnej do nauczenia kreatywności – rozumianej jako zdolność rozpoznawania nowych wartości dotyczących całościowej formy projektowanych obiektów. Kształcenie projektantów wymaga od dydaktyków ciągłego poszukiwania nowych i skutecznych metod nauczania, można nawet powiedzieć, że stawia przed koniecznością „kreatywnego nauczania kreatywności”.

Próbą spełnienia tego postulatu jest eksperyment dydaktyczny przeprowadzany od pięciu lat w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, który ze względu na okres trwania i dostępność obszernego materiału zgromadzonego w wyniku realizacji wielu zadań projektowych może być poddany analizie jako metoda kształcenia, a wartość i skuteczność tej metody można ocenić.