Nr 20/2024 Promocja dizajnu
7 Wygrałem, zdobyłem, zapłaciłem…

Nr 20/2024 Promocja dizajnu

Biblioteka
  1. Wstęp

  2. Dizajn dla wszystkich. Subiektywnie o wystawach projektowania

  3. Fenomen Eindhoven. Historia i rozwój Dutch Design Week

  4. Dizajn w muzeum

  5. Między światowością a lokalnością. Dylematy promowania polskiego dizajnu na przykładzie Zamku Cieszyn

  6. Projektowe laboratorium, czyli programy wsparcia dla biznesu oparte na dizajnie

  7. Promowanie przez pisanie. Rola publikacji i krytyki w kształtowaniu projektowania graficznego

  8. Wygrałem, zdobyłem, zapłaciłem…


7 Wygrałem, zdobyłem, zapłaciłem…

W artykule Wygrałem, zdobyłem, zapłaciłem… próbuję zmapować konkursy oraz przeglądy skierowane do projektantów komunikacji wizualnej. W pierwszej części wymieniam znane mi konkursy, hierarchizuję je z uwagi na ich prestiż w środowisku oraz grupuję na kategorie pod kątem tego, do kogo są skierowane i jakich projektów należy się w nich spodziewać. 
W części Pod lupą opisuję procesy konkursowe, między innymi opowiadam, co jest istotne przy zgłaszaniu projektu. Opowiadam o kryteriach wyboru nagrodzonych prac, zestawiając je z podejściem kuratorskim organizatorów konkursu. Swój opis podpieram opiniami projektantów.
 W części Promocja opisuję na bazie opinii dizajnerów, jakie są korzyści z udziału w konkursach. W Terapii rozwijam ten wątek, starając się naszkicować, co mogą przynieść środowisku projektantów konkursy, jeżeli spojrzymy na nie szerzej, jako na sposób promowania całej branży oraz wymiany wiedzy i wprowadzania na rynek młodych projektantów.