Nr 4/2020 Projektowanie uniwersalne
2 Wpływ ruchów społecznych na rozwój projektowania uniwersalnego

Nr 4/2020 Projektowanie uniwersalne

Biblioteka
  1. Wstęp

  2. O co tyle szumu? Projektowanie uniwersalne

  3. Wpływ ruchów społecznych na rozwój projektowania uniwersalnego

  4. Długa droga do projektowania uniwersalnego

  5. Przestrzeń przyjazna niewidomym – przestrzenią uniwersalną

  6. Projektowanie kompromisu, czyli dotykowe ilustracje również dla widzących…

  7. Wybrane aspekty funkcjonowania osób z autyzmem i ich nietypowe potrzeby w zakresie dostępu do dóbr i usług

  8. Wzorce uczenia się. Inteligentne zabawki dla dzieci z zaburzeniami autystycznymi


2 Wpływ ruchów społecznych na rozwój projektowania uniwersalnego

Ruch na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami rozwijał się po II wojnie światowej w Stanach Zjednoczonych równolegle z innymi ruchami obywatelskimi. Wydarzenia i protesty będące częścią procesu walki o dostępność można porównać do działań politycznych innych grup, walczących z rasizmem, o prawa kobiet czy o prawa środowisk LGBT. Protesty osób z niepełnosprawnościami miały różne formy, organizowano akcje okupacyjne, demonstracje, aktywne działania o charakterze niemal performatywnym. Powstawały organizacje i stowarzyszenia, które walczyły nie tylko z barierami architektonicznym, ale również o to, aby świat zrozumiał, że dostępność to prawo człowieka, a jej brak to dyskryminacja. Kolejne ustawy zwiększające prawa osób z niepełnosprawnościami, takie jak uchwalona w 1991 roku ADA (Americans with Disabilities Act) nie były „podarowane”, tylko w wielkim trudzie wywalczone przez osoby niepełnosprawne i aktywistów niepełnosprawności. Idea projektowania bez barier i późniejsza koncepcja projektowania uniwersalnego to również osiągnięcia tych ruchów. Ich znaczenie, waga i historia nie są jednak do końca uświadomione w środowiskach projektowych. Działania osób takich jak Timothy Nugent czy Ronald Mace, aktywistów i pionierów dostępności, w diametralny sposób zmieniły jakość życia wielu pokoleń osób z niepełnosprawnościami w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.