Nr 2/2019 Wokół Bauhausu
1 Wirus Bauhausu

Nr 2/2019 Wokół Bauhausu

Biblioteka
  1. Wstęp

  2. Wirus Bauhausu

  3. Bauhaus. Przemilczane kryzysy

  4. Obok – polscy projektanci i Bauhaus

  5. Nowy początek. Kobiety Bauhausu

  6. Modernizm we Wrocławiu

  7. Nowoczesne meble z niklowanych rur stalowych i ich bielski projektant Bruno Weil

  8. Od modernizmu do medialabów. Krytyczne projektowanie w czasach nadmiaru danych


1 Wirus Bauhausu

Tekst jest podsumowaniem głównych założeń Bauhaus oraz poglądów na architekturę i projektowanie twórcy i założyciela tej szkoły. Na podstawie tychże dokonano analizy wpływu tego dziedzictwa intelektualnego na sposób projektowania w XX i XXI wieku. Punktem wyjścia rozważań jest teza o „wirusie Bauhausu”, który bez wątpienia rozprzestrzenił się w poprzednim stuleciu nie tylko w krajach Zachodu, kształtując zarówno sposób nauczania kolejnych pokoleń projektantów, jak i formy architektoniczne, a przede wszystkim refleksję nad powinnościami architektów i projektantów.