Nr 5/2020 Warsztaty i projektowanie
6 Warsztaty ideacyjne online

Nr 5/2020 Warsztaty i projektowanie

Biblioteka
  1. Wstęp

  2. Rękodzielnik kontra projektant przemysłowy. Gildie i warsztaty z przełomu wieków XIX i XX jako argument w sporze o nowoczesny dizajn

  3. Stowarzyszenie Warsztaty Krakowskie

  4. Ładowski warsztat pracy na przykładzie twórczości Olgierda Szlekysa i Władysława Winczego

  5. Ludowość zastosowana w przemyśle

  6. Na pograniczu danych, kreacji i decyzji projektowych. Wprowadzenie do warsztatów badawczo-projektowych

  7. Warsztaty ideacyjne online

  8. Przekraczanie granic w warsztacie. Spojrzenie projektanta

  9. Slojd, czyli nauka zręczności


6 Warsztaty ideacyjne online

Warsztaty ideacyjne to praktyczne, zespołowe spotkanie, które przebiega według ustalonego scenariusza z użyciem wybranych metod i technik badawczo-projektowych. Celem takiego spotkania jest generowanie pomysłów na produkty oraz usługi przez zespół składający się z projektantów i nieprojektantów.

Część dizajnerów stanęła po raz pierwszy przed wyzwaniem prowadzenia warsztatów ideacyjnych online w obliczu kryzysu COVID-19, tymczasem środowisko zdalne narzuca wiele ograniczeń. W artykule omawiamy kwestie istotne dla prowadzenia efektywnych warsztatów ideacyjnych online, do których należą relacje w środowisku zdalnym, rola moderatora, zarządzanie energią i koncentracją uwagi oraz organizacja pracy i narzędzia. Pokazujemy, w jaki sposób można odnieść różne teorie z obszaru dizajnu i komunikacji społecznej do prowadzenia warsztatów zdalnych oraz jak pokonywać ograniczenia środowiska online. Proponujemy też typologię narzędzi do prowadzenia warsztatów online. Podsumowanie artykułu stanowi porównanie różnych aspektów warsztatów ideacyjnych w wersji zdalnej i stacjonarnej.

Możemy spodziewać się, że w praktyce projektowo-badawczej coraz częściej będziemy prowadzić warsztaty w środowisku online oraz pojawią się nowe techniki i metody projektowe, które będą czerpać z potencjału technologii cyfrowych.