Nr 14/2022 Wokół cyrkularności
6 W polu regeneracji

Nr 14/2022 Wokół cyrkularności

Biblioteka
  1. Wstęp

  2. Circular economy i circular design – jak tworzyć innowacje, których potrzebujemy

  3. Po co komu cyrkularność w projektowaniu? Wartość i potencjał

  4. Cykl: odbierz, przetwórz, wdróż i powtórz. Rola recyklatu we współczesnym projektowaniu – rozważania na temat surowca

  5. Gospodarka cyrkularna jako lek na kapitalizm

  6. Wszystko jest naturą – kosmiczny symbiocen

  7. W polu regeneracji

  8. Cyrkularność pomysłów i idei zrównoważonego rozwoju – perspektywa antropologiczna a jedzenie


6 W polu regeneracji

Regeneracja jest pojęciem pozytywnym, to rodzaj korzystnego dla danego środowiska działania, stymulującego siec życia (web of life). Dotyczy to zarówno rozchwianych ekosystemów naturalnych, jak i równie niepewnego środowiska zbudowanego (built environment), tworzonego przez budynki i infrastrukturę. W artykule tym referuję zmianę paradygmatu zrównoważonego projektowania (sustainable design) w stronę regeneracji (regenerative design), rozumianej jako przejście od minimalizowania szkód antropogenicznych do działań harmonizujących aktywność człowieka z jego otoczeniem. Scenariusz regeneracji wynika z wewnętrznej dynamiki konkretnego miejsca, co wymaga dopasowania narzędzi do warunków, w tym przypadku do środowiska Wrocławskich Pól Irygacyjnych. Tworzy to nowe okoliczności dla dyscyplin projektowych.