Nr 13/2022 Badanie i projektowanie
6 W napięciu: rzemiosło, dizajn i technologia

Nr 13/2022 Badanie i projektowanie

Biblioteka
  1. Wstęp

  2. Między badaniem a projektowaniem

  3. Badania w leanowym procesie projektowania produktu

  4. Z perspektywy materiałów

  5. Jak wyjść poza antropocentryzm badań w projektowaniu?

  6. Problem odbiorcy w projektowaniu (komunikacji)

  7. W napięciu: rzemiosło, dizajn i technologia

  8. Zrównoważone struktury „formoaktywne”. Metodologia badań projektowych w dwóch skalach


6 W napięciu: rzemiosło, dizajn i technologia

Poniższy artykuł przedstawia trajektorię myśli przemieszczającej rzemiosło, dizajn i technologię w obszarze ich wzajemnych relacji. Omówione zostają trzy różne podejścia do integracji rzemiosła, dizajnu i technologii: związane z ciałem człowieka i obiektami architektury; odnoszące się do naprawy tkanki społecznej; dotyczące estetyki technik cyfrowych. Szczególnie odnosi się to do tkactwa i zmian w strukturze tekstyliów. Autorka dowodzi, że rzemiosło i technologia coraz częściej stykają się ze sobą, stanowiąc środki, za pomocą których ontologicznie pojęty dizajn tworzy światy.