Nr 3/2019 Jaka edukacja?
5 Utracone doświadczenie. Praktyczna edukacja projektowa w czasach cyfrowej rewolucji

Nr 3/2019 Jaka edukacja?

Biblioteka
  1. Wstęp

  2. Umiejętności projektowe przyszłości

  3. Edukacja projektantów wzornictwa wobec kryzysu

  4. Wobec świata na rozdrożu – nowe formy kształcenia dizajnerów

  5. Wyspa, czyli o metodyce kształcenia projektantów wzornictwa

  6. Utracone doświadczenie. Praktyczna edukacja projektowa w czasach cyfrowej rewolucji

  7. Społeczne oddziaływanie dizajnu – wnioski dla nauczania komunikacji wizualnej

  8. Kolorowa strona Bauhausu


5 Utracone doświadczenie. Praktyczna edukacja projektowa w czasach cyfrowej rewolucji

Nowe technologie i błędnie pojmowana efektywność wypierają z pracowni projektowych fizyczne modele. Spadek zainteresowania pracą manualną nie pozostaje bez wpływu na system kształcenia projektantów, którzy zadecydują o przyszłej kondycji wzornictwa. Nim zmiany w programach nauczania zajdą za daleko, warto przyjrzeć się roli, jaką budowanie i testowanie modeli odgrywa w procesie projektowym. Zestawienie doświadczeń współtwórcy globalnego studia projektowego IDEO, Toma Kelleya i wieloletniego dziekana Wydziału Architektury Politechniki w Helsinkach, którym jest Juhani Pallasmaa, z obserwacjami prowadzonymi w School of Form, katedrze wzornictwa Uniwersytetu SWPS i na Wydziale Projektowania w Pratt Institute pozwala określić korzyści płynące z pracy na modelu. Celem analizy jest wskazanie zagrożeń i wymagań, przed którymi stoją praktyczne dyscypliny oraz system kształcenia w ich zakresie.