Nr 3/2019 Jaka edukacja?
1 Umiejętności projektowe przyszłości

Nr 3/2019 Jaka edukacja?

Biblioteka
  1. Wstęp

  2. Umiejętności projektowe przyszłości

  3. Edukacja projektantów wzornictwa wobec kryzysu

  4. Wobec świata na rozdrożu – nowe formy kształcenia dizajnerów

  5. Wyspa, czyli o metodyce kształcenia projektantów wzornictwa

  6. Utracone doświadczenie. Praktyczna edukacja projektowa w czasach cyfrowej rewolucji

  7. Społeczne oddziaływanie dizajnu – wnioski dla nauczania komunikacji wizualnej

  8. Kolorowa strona Bauhausu


1 Umiejętności projektowe przyszłości

Rezultatem rozważań zawartych w tekście jest zestawienie kompetencji projektowych przyszłości. Wskazuje ono na wagę miękkich umiejętności absolwenta kończącego studia projektowe, które pozwolą mu odnaleźć się w złożonym i dynamicznie zmieniającym się świecie oraz przyszłym zawodzie. Stanowią podstawę do opracowania wzorcowego profilu absolwenta wydziału projektowego.

Przywołane refleksje i wnioski zostały oparte na przeglądzie literatury branżowej, przeglądzie kanałów komunikacji globalnych firm projektowych, analizie raportów o stanie kształcenia projektantów i przewidywań dotyczących jej rozwoju, przejrzeniu się kilkudziesięciu uczelniom i wydziałom projektowym, rozmowach branżowych z aktywnie działającymi projektantami, nauczycielami akademickimi oraz studentami.

Podsumowanie rozważań stanowi zestawienie trzech grup umiejętności absolwenta kierunku projektowego: otwarty umysł, myślenie systemowe, podejście zwinne. Umiejętności te związane są zarówno z podejściem absolwenta do projektu, do użytkowników, dla których tworzy, jak i do otaczającego go świata.