Nr 1/2019 Projektowanie jutra
2 Ultima Thule – horyzonty technologii

Nr 1/2019 Projektowanie jutra

Biblioteka
  1. Wstęp

  2. Dylemat przyszłości: autonomia czy zależność?

  3. Ultima Thule. Horyzonty technologii

  4. Projektanci (w) przyszłości

  5. Poza horyzont zdarzeń

  6. Czy staliśmy się już postcyfrowi?

  7. Odprojektować projektowanie


2 Ultima Thule – horyzonty technologii

XXI wiek jest czasem, kiedy radykalnej zmianie podlegać będą niemal wszystkie aspekty ludzkiego życia. Gwałtowny rozwój w ciągu ostatnich 200 lat doprowadził nas do etapu, w którym musimy zredefiniować wszystkie pojęcia od setek lat stanowiące podstawy cywilizacji. A wszystko to za sprawą technologii. Nowe technologie wytwarzania przedmiotów, technologie obliczeniowe, operujące na ogromnych zbiorach danych, biotechnologia, będąca zapowiedzią działań autoewolucyjnych, czy budząca się świadomość coraz bardziej inteligentnych algorytmów – to tylko najbardziej wyraźne oznaki procesów, które zmienią oblicze świata w najbliższych dekadach. Uświadomienie sobie skali nadchodzących zmian jest jedyną metodą, która może pozwolić choć w minimalnym stopniu wpłynąć na ich kierunek czy dynamikę. We współczesnym świecie zbyt łatwo w informacyjnej powodzi zagubić perspektywę. I choć tego, co odkryte, zakryć się już nie da, a nasz świadomy wpływ na rozwój nauki i technologii jest znikomy, warto zadać sobie pytanie, czy bezrefleksyjny zachwyt nad manną sypiącą się na nasze głowy z technologicznego nieba nie zaprowadzi nas na ścieżkę, z której powrotu już nie będzie.