Nr 11/2021 Współuczestniczenie i współprojektowanie
5 Techniki badawcze w projektowaniu partycypacyjnym usług

Nr 11/2021 Współuczestniczenie i współprojektowanie

Biblioteka
  1. Wstęp

  2. O korzyściach i trudach projektowania partycypacyjnego przestrzeni publicznej

  3. Czy woli Pan/Pani czerwony, czy niebieski?

  4. Prototypowanie miasta

  5. Wywiad to nie wszystko. O partycypacyjnych metodach projektowania

  6. Techniki badawcze w projektowaniu partycypacyjnym usług

  7. Empiria w projektowaniu (komunikacji)


5 Techniki badawcze w projektowaniu partycypacyjnym usług

Projektowanie partycypacyjne od wielu lat z powodzeniem wspiera zarówno przedsięwzięcia badawcze, jak i sam dizajn. Stoi na rozdrożu obu wspomnianych dziedzin, przez co od korzystających z niego projektantów wymaga kompetencji obu rodzajów. Doświadczane przez nas zmiany społeczne, ekonomiczne i technologiczne ostatnich lat wskazują, że żyjemy w czasach współpracy, kokreacji, kodizajnu, które z jednej strony zwalniają dizajnera z wyłącznej odpowiedzialności w procesie projektowania, z drugiej zapraszają do niego użytkowników z ich marzeniami, koncepcjami, potrzebami i emocjami. Projektowanie partycypacyjne daje dostęp do ukrytej wiedzy użytkowników, zapraszając do korzystania z wielu narzędzi badawczych, które pozwalają po nią sięgnąć. Cztery z nich wydają się szczególnie przydatne. Celem artykułu jest zapoznanie czytelnika z tymi technikami badawczymi oraz przedstawienie studium przypadku – zaprojektowanej w sposób partycypacyjny usługi medycznej dla pacjentów żywionych dojelitowo.