Nr 16/2023 Projektowanie systemowe
4 System – rzecz złożona (czyli przepis na sernik)

Nr 16/2023 Projektowanie systemowe

Biblioteka
  1. Wstęp

  2. Budowanie przyszłości w systemach

  3. Jak zrozumieć i wykorzystać myślenie systemowe na styku projektowania i biznesu?

  4. Dekonstruując myślenie projektowe

  5. System – rzecz złożona (czyli przepis na sernik)

  6. (Nie)standaryzacja. Projektowanie dla szwajcarskiej służby zdrowia

  7. Metadizajn systemów transgresji. Kreowanie tożsamości i queerowość


4 System – rzecz złożona (czyli przepis na sernik)

Tekst opisuje problematykę projektowania struktur informacji na podstawie wybranych systemów oznakowania przestrzeni publicznej.
Na przykładach własnych realizacji i prac innych europejskich studiów projektowych autorki prezentują sposoby na znalezienie wzorca (struktury) informacji i przełożenie go na logiczny ciąg komunikatów wizualnych przyjaznych użytkownikowi.
Analizując komponenty formalne stosowane w prezentowanych systemach, wskazują te elementy, które najmocniej warunkują skuteczność i funkcjonalność prezentowanych projektów informacji wizualnej (układ typograficzny, charakter piktogramów, kolorystyka, forma nośnika informacji, modułowość, porządek wymiarów nośników).
Artykuł wskazuje na wartość systemowego projektowania informacji wizualnej, nawiązującego do tożsamości miejsca przy zachowaniu wyróżnialności, czyli wyrazistości komunikatów, które powinny przykuwać uwagę, i funkcjonalności całego tworzonego rozwiązania.