Nr 3/2019 Jaka edukacja?
6 Społeczne oddziaływanie dizajnu – wnioski dla nauczania komunikacji wizualnej

Nr 3/2019 Jaka edukacja?

Biblioteka
  1. Wstęp

  2. Umiejętności projektowe przyszłości

  3. Edukacja projektantów wzornictwa wobec kryzysu

  4. Wobec świata na rozdrożu – nowe formy kształcenia dizajnerów

  5. Wyspa, czyli o metodyce kształcenia projektantów wzornictwa

  6. Utracone doświadczenie. Praktyczna edukacja projektowa w czasach cyfrowej rewolucji

  7. Społeczne oddziaływanie dizajnu – wnioski dla nauczania komunikacji wizualnej

  8. Kolorowa strona Bauhausu


6 Społeczne oddziaływanie dizajnu – wnioski dla nauczania komunikacji wizualnej

Poniższe opracowanie rozważa możliwości opisania oddziaływania dizajnu na społeczeństwo w perspektywie innej niż ekonomiczno-gospodarcza. Pierwsza część tekstu podsumowuje trzy znaczące metaspojrzenia na dziedzinę projektową i przedstawia dizajn jako działalność zaangażowaną w sytuacje problemowe [matters of concern ] – kwestie, które wywołują społeczne obawy. W drugiej części zawarto szczegółowy opis projektu magisterskiego z obszaru komunikacji wizualnej składającego się z trzech portretów osób doświadczających dyskryminacji wielokrotnej. Poszczególne portrety powstały w bliskiej współpracy z ich modelami i mają na celu podniesienie świadomości ukrytego problemu. W części trzeciej porównano aspekt partycypacyjny wspomnianego projektu na temat dyskryminacji wielokrotnej z interakcją pomiędzy artystą a modelem w procesie rysowania portretu, jak również ze współpracą pomiędzy klientem a projektantem przy tworzeniu identyfikacji wizualnej firmy. Porównanie to pozwoliło na objaśnienie roli projektanta komunikacji wizualnej i wysunięcie w ostatniej części niniejszego opracowania trzech wniosków dotyczących przyszłościowego nauczania komunikacji wizualnej.