Nr 5/2020 Warsztaty i projektowanie
8 Slojd, czyli nauka zręczności

Nr 5/2020 Warsztaty i projektowanie

Biblioteka
  1. Wstęp

  2. Rękodzielnik kontra projektant przemysłowy. Gildie i warsztaty z przełomu wieków XIX i XX jako argument w sporze o nowoczesny dizajn

  3. Stowarzyszenie Warsztaty Krakowskie

  4. Ładowski warsztat pracy na przykładzie twórczości Olgierda Szlekysa i Władysława Winczego

  5. Ludowość zastosowana w przemyśle

  6. Na pograniczu danych, kreacji i decyzji projektowych. Wprowadzenie do warsztatów badawczo-projektowych

  7. Warsztaty ideacyjne online

  8. Przekraczanie granic w warsztacie. Spojrzenie projektanta

  9. Slojd, czyli nauka zręczności


8 Slojd, czyli nauka zręczności

Czy w dzisiejszym świecie opanowanym przez technologie cyfrowe jest miejsce na tradycję i rzemiosło? Czy praca manualna z materiałem ma sens wobec powszechnego używania komputerów? Jak ten typ działania wpływa na nasz rozwój i czy jest jeszcze miejsce na kształcenie projektowe oparte na działaniach warsztatowych? Koncepcja nauczania prac ręcznych slojd pokazuje, jak wielkiej wartości upatrywano w wykształceniu człowieka zręcznego, wyposażonego w praktyczne umiejętności. Mimo że dawniej świat nie dzielił się na cyfrowy i analogowy, to człowiek niewiele się zmienił i wciąż bliskie są mu te same wartości. Siłę tkwiącą w działaniach praktycznych, opartych na rzemiośle potwierdza również dorobek Warsztatów Krakowskich, stowarzyszenia funkcjonującego na początku XX wieku, skupiającego artystów, projektantów i rzemieślników. Wiedza praktyczna, wsparcie się rzemiosłem, działania manualne z materiałem, są również głównym założeniem programowym jednej z pracowni na Wydziale Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Metoda ta przynosi studentom nowe doświadczenia i wymierne efekty, przysposabiając ich do odnalezienia się w warunkach pozauczelnianych.