Nr 10/2021 Technologiczny niepokój
1 Ścieżki we mgle – czyli o projektowaniu jutra

Nr 10/2021 Technologiczny niepokój

Biblioteka
  1. Wstęp

  2. Ścieżki we mgle – czyli o projektowaniu jutra

  3. Niebezpieczne chemikalia w meblach i sztuce użytkowej. Zagrożenia i wskazówki dla projektujących

  4. Bioplastiki zapożyczone ze świata mikrobów

  5. Biotechnologia zmienia myślenie dizajnerów o projektowaniu

  6. Sztuczna inteligencja będzie wszechobecna. Co z tego wynika?

  7. Elegia na zmierzch Homo sapiens. Od cywilizacji rozwoju do cywilizacji dziedzictwa

  8. Czego chcemy od nowych technologii?


1 Ścieżki we mgle – czyli o projektowaniu jutra

Technologia jest wytworem zbiorowego ludzkiego umysłu. Powstała, by chronić nas przed bezpośrednim wpływem otaczającego świata i z czasem ten świat wypełniła. Technosfera stała się naszym środowiskiem naturalnym, które zbudowaliśmy, ale na którego kształt mamy znikomy wpływ.

Technologia zapoczątkowała kulturę, dając pierwotną, minimalną strefę komfortu. Gwałtowny przyrost wiedzy oraz możliwości technicznych w ostatnich dekadach czyni zakres naszego oddziaływania na otaczające środowisko oraz na nas samych jest tak dużym, że oddziaływanie to zaczyna odgrywać dominującą rolę w kształtowaniu przyszłości Ziemi. Konieczne jest znalezienie metod pozwalających na prognozowanie zarówno kierunku postępujących zmian, jak i przede wszystkim wynikających z nich zagrożeń. Kluczowa rola należy do tych, którzy świadomie posługując się zdolnością do kreatywnego myślenia, mogą rzucić światło na drogę, którą podąża cywilizacja. Naukowcy, artyści, projektanci stanowią forpocztę ludzkości na drodze ku przyszłości. To w ich umysłach rodzą się idee zarażające zbiorowości. Należy określić niezbędny zakres kompetencji, który umożliwi świadomą kreację, ale przede wszystkim zarządzanie ryzykiem wynikającym z inicjowanych procesów zmian.