Nr 21/2024 Emocje i projektowanie
5 Relacje emocjonalne z rzeczami

Nr 21/2024 Emocje i projektowanie

Biblioteka
  1. Wstęp 21

  2. Nawigowanie w krajobrazie emocji. Zasady dizajnu według Sevena Guidinga

  3. Projektowanie przyjemności użytkownika w relacjach z przedmiotami

  4. Komizm a dizajn. Śmiech jako krytyka i terapia

  5. Aby emocje znów były wyjątkowe

  6. Relacje emocjonalne z rzeczami

  7. Emocjonalna dolina osobliwości


5 Relacje emocjonalne z rzeczami

Nasze związki z rzeczami, które posiadamy, są złożone i wielowymiarowe. Przedmioty mogą być zarówno pospolite, jak i wyjątkowe, a ich znaczenie często wykracza poza wartość materialną. Analizy interdyscyplinarne łączące psychologię, socjologię, antropologię i badania nad zachowaniami konsumenckimi ukazują różnorodność naszych relacji z rzeczami. Te związki mogą służyć jako narzędzia autoekspresji – jak sugeruje Russell W. Belk – umożliwiając ludziom wyrażanie swojej indywidualności i tożsamości. „Efekt posiadania” pokazuje, że często przypisujemy większą wartość przedmiotom, które już mamy, co wynika zarówno z emocjonalnych, jak i racjonalnych aspektów naszych interakcji z rzeczami. Przedmioty mają również znaczenie w kontekście strat i żałoby, służąc jako materialne połączenia z przeszłością i wspomnieniami o bliskich. W sytuacjach ekstremalnych, takich jak migracje i uchodźstwo, wybór przedmiotów, które zabieramy, staje się aktem pamięci i ochrony tożsamości. Artykuł wywodzi, że zrozumienie głębokich relacji z przedmiotami może przyczynić się do lepszego zrozumienia nas samych i innych ludzi, pomagając w tworzeniu bardziej empatycznych i odpowiedzialnych narracji w muzeach i innych instytucjach kultury. W kontekście kryzysów humanitarnych relacje te mogą oferować kluczowe wglądy w doświadczenia i potrzeby między innymi osób dotkniętych problemami migracji i uchodźctwa oraz ujawniać znaczenie przedmiotów w naszym życiu jako czegoś więcej niż tylko własności materialnej.