Nr 8/2021 Dizajn z Poznania
1 Rajmund Teofil Hałas. Historia polskiego meblarstwa

Nr 8/2021 Dizajn z Poznania

Biblioteka
  1. Wstęp

  2. Rajmund Teofil Hałas. Historia polskiego meblarstwa

  3. Meblościanka. Mapa wielokrotnych narodzin idei

  4. Hotel Merkury w Poznaniu – modernistyczny gesamtkunstwerk

  5. Bazart. Poznańska galeria sztuki i dizajnu z lat 80. XX wieku

  6. Dizajn poznański. Odsłona współczesna

  7. Meblowanie miasta na przykładzie Poznania


1 Rajmund Teofil Hałas. Historia polskiego meblarstwa

Praca przywołuje twórczość projektową Rajmunda Teofila Hałasa głównie w dziedzinie meblarstwa przeznaczonego do produkcji seryjnej – przemysłowej. Celem autorki było dotarcie do najważniejszych jego dokonań w tym zakresie i ustalenie, które z projektów były wdrożone, a także charakterystyka meblarskiej twórczości dizajnera i wyjaśnienie przyczyn jego produktowego sukcesu. Opiera się na dostępnych obiektach zrealizowanych i zachowanych do dziś oraz na materiale ilustracyjnym zawartym we wzornikach mebli publikowanych przez Zjednoczenie Przemysłu Meblarskiego, a także na projektach i innych materiałach udostępnionych przez kolegów, przyjaciół i wychowanków profesora. W warstwie biograficznej czerpie z pracy monograficznej przygotowanej przez zespół pod kierunkiem Jadwigi Filipiak. Autorka przeprowadziła wywiady z współpracownikami Hałasa: Władysławem Wróblewskim, Zenonem Bączykiem, Aleksandrem Kuczmą, Tomaszem Matuszewskim, co pozwoliło przybliżyć sytuację projektanta w przemyśle w latach 60. w Polsce – możliwości projektowe i realizacyjne. Praca przedstawia mało znany lub wcale niepublikowany materiał ilustracyjny, który daje podstawy do analizy twórczości dizajnera, ale też do porównania wizji projektowych z ilustracjami z wzorników realizacji przemysłowych. Informacje od kolegów profesora i jego uczniów pozwoliły na przedstawienie głównego przesłania dydaktycznego Hałasa.