Nr 0/2019 Otwarcie pola
4 Przyjemność. Od neuronauki do ergonomii emocji

Nr 0/2019 Otwarcie pola

Biblioteka
  1. Wstęp

  2. Sprzężenie dodatnie

  3. Projektowanie degradacji

  4. Emocje. Kluczowy czynnik w projektowaniu

  5. Przyjemność. Od neuronauki do ergonomii emocji

  6. Osobiste tajemnice czy wszechwiedzący narrator. Użycie pierwszej osoby liczby pojedynczej przy tworzeniu bohaterów i scenariuszy

  7. Projektowanie wobec kultury opresji. O strategiach projektowych Krzysztofa Wodiczko


4 Przyjemność. Od neuronauki do ergonomii emocji

Przyjemność jest pojęciem złożonym, obejmującym zróżnicowane zjawiska, od pożądania i antycypacji nagrody, poprzez delektowanie się nią, aż po stan satysfakcji i nasycenia. Mózg wyposażony jest w rozbudowany system odczuwania przyjemności na poziomie chcenia, lubieniaświadomej oceny. Co ciekawe, proste przyjemności zmysłowe i wyższe aktywują te same struktury i obwody neuronalne. Być może neuronauka załagodzi spór między hedonizmem (kolekcjonowaniem przyjemnych doznań) i eudajmonizmem (podążaniem za wartościami i sensem)? Doświadczanie przyjemności ma pozytywny wpływ na zdrowie (przyspiesza rekonwalescencję), funkcjonowanie poznawcze (wspomaga myślenie kreatywne) i społeczne (skłania do pomagania innym, altruizmu). Współczesna ergonomia wykazuje tendencję do ujmowania doświadczenia hedonicznego jako niezbędnej części dobrego rozwiązania projektowego. Można zakładać, że doświadczenie hedoniczne powstaje w relacji z obiektami i systemami, które uwzględniają trzy fundamentalne potrzeby ludzkiego umysłu – potrzebę sensu, kontroli i balansu.