Nr 11/2021 Współuczestniczenie i współprojektowanie
3 Prototypowanie miasta

Nr 11/2021 Współuczestniczenie i współprojektowanie

Biblioteka
  1. Wstęp

  2. O korzyściach i trudach projektowania partycypacyjnego przestrzeni publicznej

  3. Czy woli Pan/Pani czerwony, czy niebieski?

  4. Prototypowanie miasta

  5. Wywiad to nie wszystko. O partycypacyjnych metodach projektowania

  6. Techniki badawcze w projektowaniu partycypacyjnym usług

  7. Empiria w projektowaniu (komunikacji)


3 Prototypowanie miasta

Artykuł przygląda się projektowaniu taktycznemu w miejskiej przestrzeni publicznej. Odnosi się także do coraz większej popularności tej metody, rosnącej w związku z pandemią oraz potrzebą wprowadzania szybkich zmian w przestrzeni publicznej i dostosowywania jej do nowych potrzeb i wyzwań. Artykuł opisuje takie przykłady jak program Slow Streets, realizowany przez władze Oakland, pilotażowy program Children Priority Zone w stolicy Kolumbii, tymczasowe place zabaw zaprojektowane przez Gehl Studio oraz tymczasowe skwery aktywności miejskiej w Warszawie. Opisuje także proces projektowy powstawania platform miejskich w paryskiej dzielnicy La Defense, które zakładały wcześniejsze przebadanie rozwiązań za pomocą metod projektowania taktycznego. Dodatkowo przygląda się miejskim przestrzeniom z perspektywy wystawy L’entretien e(s)t architecture, która przyjęła punkt widzenia pracowników konserwujących miejskie place, parki i ulice oraz dbających o ich czystość. Ten aspekt jest szczególnie interesujący, bo nie zawsze bierze się go pod uwagę, na co doskonale zwróciła uwagę wystawa pokazana na 10e Biennale Internationale Design Saint-Étienne w 2017 roku.