Nr 20/2024 Promocja dizajnu
5 Projektowe laboratorium, czyli programy wsparcia dla biznesu oparte na dizajnie

Nr 20/2024 Promocja dizajnu

Biblioteka
  1. Wstęp

  2. Dizajn dla wszystkich. Subiektywnie o wystawach projektowania

  3. Fenomen Eindhoven. Historia i rozwój Dutch Design Week

  4. Dizajn w muzeum

  5. Między światowością a lokalnością. Dylematy promowania polskiego dizajnu na przykładzie Zamku Cieszyn

  6. Projektowe laboratorium, czyli programy wsparcia dla biznesu oparte na dizajnie

  7. Promowanie przez pisanie. Rola publikacji i krytyki w kształtowaniu projektowania graficznego

  8. Wygrałem, zdobyłem, zapłaciłem…


5 Projektowe laboratorium, czyli programy wsparcia dla biznesu oparte na dizajnie

W artykule prezentuję doświadczenia w zakresie realizacji programów wsparcia dla biznesu, a konkretnie małych i średnich przedsiębiorstw, ze strony różnych centrów dizajnu w Europie, w tym w Polsce. Opisuję, na czym polegają takie działania, jakie przybierają formy. Podsumowuję wybrane wnioski z ewaluacji, jak również z rozmów z przedstawicielami wybranych centrów. Opieram się także na własnych doświadczeniach pracy w jednym z czołowych ośrodków tego typu – Design Council w Londynie oraz współpracy z centrami dizajnu nie tylko w Polsce i Wielkiej Brytanii, ale też w innych krajach Europy.

W tekście wyjaśniam, czemu służą programy wsparcia dla biznesu w zakresie dizajnu, jaką mają rolę i dlaczego są istotne zarówno dla gospodarki europejskiej, jak i polskiej. Prezentuję korzyści z realizacji tych programów na przykładzie działania Designing Demand prowadzonego w latach 2007–2012 przez Design Council. Przedstawiam perspektywę organizacji prowadzących takie programy wsparcia – wskazuję, na co warto zwrócić uwagę przy realizacji tego typu działań, czego projektantki i projektanci mogą uczyć się z takich programów, w jaki sposób mogą one być dla nich przydatne. Na koniec podsumowuję kierunki rozwoju programów wsparcia dla biznesu opartych na dizajnie na podstawie swoich obserwacji w zakresie ich ewolucji w ostatnich dwóch dekadach.