Nr 0/2019 Otwarcie pola
6 Projektowanie wobec kultury opresji

Nr 0/2019 Otwarcie pola

Biblioteka
  1. Wstęp

  2. Sprzężenie dodatnie

  3. Projektowanie degradacji

  4. Emocje. Kluczowy czynnik w projektowaniu

  5. Przyjemność. Od neuronauki do ergonomii emocji

  6. Osobiste tajemnice czy wszechwiedzący narrator. Użycie pierwszej osoby liczby pojedynczej przy tworzeniu bohaterów i scenariuszy

  7. Projektowanie wobec kultury opresji. O strategiach projektowych Krzysztofa Wodiczko


6 Projektowanie wobec kultury opresji

Krzysztof Wodiczko nie uważa się za artystę, postrzega siebie raczej jako projektanta, który splata sztukę z dizajnem. W swoich pracach stara się łączyć wartość symboliczną z wartością użytkową. Andrzej Turowski nazywa to projektowaniem semiotycznym, czyli takim, w którym funkcje użytkowe zostały podporządkowane znaczeniom. W takich projektach Wodiczko jak Pojazd dla bezdomnych (1988–1989), Rzecznik obcego (1993), czy Laska tułacza (1992) widać próbę znalezienia wspólnej drogi dizajnu i proaktywnej sztuki proobywatelskiej. Aktywność tę nazywa awangardą transformatywną i upatruje w niej rozwiązanie do walki z nierównościami społecznymi. Łączy ona psycho-estetyczne narzędzie komunikacyjne o ogromnej sile przekazu (i przemiany) z działaniem projektowym o charakterze społecznym, skupiającym się głównie na grupach marginalizowanych i stygmatyzowanych. Co się tyczy ergonomii, rozumianej jako praktyka zajmująca się zasadami i metodami dostosowania narzędzi do cech fizycznych i psychicznych człowieka, Wodiczko nadaje jej sens polityczny. Swoimi działaniami próbuje zmienić dyskurs współczesnego miasta, skonfrontować go z doświadczaniem. Dodatkowo świadomie wchodzi grę z mediami, które w społeczeństwie są narzędziem ustanawiania dyktatury kanonów i estetyk. Projekty Wodiczko starają się przeciwdziałać dynamicznie postępującej alienacji życia. Przez społeczne doświadczenia starają się tworzyć nowe poczucie wspólnoty – społeczności, która jest procesem.