Nr 6/2020 Zawód projektant
5 Projektowanie produktów z praktycznego punktu widzenia

Nr 6/2020 Zawód projektant

Biblioteka
  1. Wstęp

  2. Zawód dizajner – od plastyka do product managera

  3. Odmienne stany świadomości. Czy można połączyć projektowanie w realiach rynkowych z myśleniem akademickim?

  4. Wespół w zespół

  5. Polski projektant komunikacji wizualnej wczoraj i dziś

  6. Projektowanie produktów z praktycznego punktu widzenia

  7. Czemu i komu służy wyobraźnia


5 Projektowanie produktów z praktycznego punktu widzenia

Artykuł obejmuje problematykę projektowania oraz wprowadzania na rynek produktów z punktu widzenia miejsca i roli dizajnera w tym procesie. Wskazano najważniejsze obszary działania firmy w tym zakresie. Podstawą tego wyodrębnienia jest teoria marketingu mix Philipa Kotlera i kontynuatorów jego podejścia. Dzięki praktycznej obserwacji udało się wskazać najbardziej kluczowe kwestie, na które powinien zwrócić uwagę projektant zaczynający pracę w biznesie, oraz obszary i mechanizmy, jakie musi on znać i rozumieć, podejmując pracę w firmie. Najważniejsze z nich, na jakie zwrócono uwagę, to procesy projektowania nowych produktów, podejście do nich w zależności od kultury organizacji, sposób przekazywania wiedzy o potrzebach rynku, znaczenie briefu jako podstawy podejmowanych działań projektowych. W ramach opisu procesów i obszarów, jakie powinien znać i rozumieć projektant, wskazano też na strategię budowania ceny, dystrybucji, promocji. Nowością w opracowaniu jest praktyczne spojrzenie wynikające z doświadczenia pracy z młodymi projektantami w różnych typach organizacji oraz wskazanie na najczęściej popełniane przez nich błędy dotyczące wyobrażeń o pracy projektanta w firmie.