Nr 12/2022 Doświadczanie
8 Projektowanie doświadczeń cyfrowych – co dalej?*

Nr 12/2022 Doświadczanie

Biblioteka
  1. Wstęp

  2. Czy badania UX mogą zmieniać świat?

  3. Doświadczenia respondentów w procesach badawczych. Wyzwania i możliwości

  4. Między słowami – o projektowaniu treści

  5. Czy UX kanibalizuje dizajn?

  6. Granice empatii sztucznej inteligencji

  7. Niedostępna dostępność?

  8. Service Blueprint – balansując pomiędzy emocjami a infrastrukturą usługi

  9. Projektowanie doświadczeń cyfrowych – co dalej?*


8 Projektowanie doświadczeń cyfrowych – co dalej?*

Świadome projektowanie rozwiązań i produktów cyfrowych łączyć się powinno z nieustającymi przemyśleniami nad naturą zawodu oraz wyzwaniami etycznymi związanymi z codzienną praktyką. Osadzeni głęboko w „płynnej” rzeczywistości, zajmując się tworzeniem (w głównej mierze) rozwiązań komercyjnych, podatni jesteśmy na manipulację. Łatwo poddajemy się dominacji wielkich koncernów, które wykorzystują nasz potencjał do realizacji swoich planów globalnej dominacji w datasferze. Proponuję trzeźwe i pragmatyczne podejście do zagadnień projektowania oraz zachęcam do własnych przemyśleń na temat systemu wartości, którym kierujemy się jako architekci cyfrowego świata.