Nr 0/2019 Otwarcie pola
2 Projektowanie degradacji

Nr 0/2019 Otwarcie pola

Biblioteka
  1. Wstęp

  2. Sprzężenie dodatnie

  3. Projektowanie degradacji

  4. Emocje. Kluczowy czynnik w projektowaniu

  5. Przyjemność. Od neuronauki do ergonomii emocji

  6. Osobiste tajemnice czy wszechwiedzący narrator. Użycie pierwszej osoby liczby pojedynczej przy tworzeniu bohaterów i scenariuszy

  7. Projektowanie wobec kultury opresji. O strategiach projektowych Krzysztofa Wodiczko


2 Projektowanie degradacji

Dizajn jako dziedzina związana z industrializacją bierze udział w przekształceniach Ziemi, które doprowadziły do globalnego ocieplenia. Żadna zmiana stosunku człowieka do środowiska nie może odbyć się bez zaangażowania projektantów. Strategii uprawiania wzornictwa odpowiedzialnego ekologicznie jest wiele. Jedną z nich jest zaangażowanie innych gatunków do wytwarzania przedmiotów. Takie rozwiązania mogą pomóc ograniczyć ślad węglowy, usprawnić biodegradację czy wręcz – dzięki biologii syntetycznej – pomóc w budowaniu nowych, lepszych materiałów już na poziomie DNA organizmów uczestniczących w ich produkcji. Podejście takie nie rozwiązuje jednak problemu, który leży u podstaw nastawionej na wyzysk relacji człowieka z otoczeniem, mianowicie antropocentryzmu. Na podstawie refleksji antropologicznej (Anna Tsing, Tim Ingold) artykuł proponuje radykalne przedefiniowanie podejścia człowieka do przedmiotów w kierunku współpracy międzygatunkowej oraz akceptacji zniszczenia i rozkładu.