Nr 13/2022 Badanie i projektowanie
5 Problem odbiorcy w projektowaniu (komunikacji)

Nr 13/2022 Badanie i projektowanie

Biblioteka
  1. Wstęp

  2. Między badaniem a projektowaniem

  3. Badania w leanowym procesie projektowania produktu

  4. Z perspektywy materiałów

  5. Jak wyjść poza antropocentryzm badań w projektowaniu?

  6. Problem odbiorcy w projektowaniu (komunikacji)

  7. W napięciu: rzemiosło, dizajn i technologia

  8. Zrównoważone struktury „formoaktywne”. Metodologia badań projektowych w dwóch skalach


5 Problem odbiorcy w projektowaniu (komunikacji)

Niniejszy artykuł podejmuje zagadnienie odbiorcy w praktyce projektowania ze szczególnym uwzględnieniem projektowania komunikacji – dziedziny, która w centrum zainteresowania stawia wszelkie, bezpośrednie i zapośredniczone, formy komunikacji. W artykule zwraca się szczególną uwagę na znaczenie i funkcję odbiorcy organizacji w ramach polityki komunikacyjnej – organizacja jest tutaj rozumiana jako każdy przejaw zinstytucjonalizowanej formy organizowania się systemu (firma, fundacja, osoba publiczna itd.).