Nr 1/2019 Projektowanie jutra
4 Poza horyzont zdarzeń

Nr 1/2019 Projektowanie jutra

Biblioteka
  1. Wstęp

  2. Dylemat przyszłości: autonomia czy zależność?

  3. Ultima Thule. Horyzonty technologii

  4. Projektanci (w) przyszłości

  5. Poza horyzont zdarzeń

  6. Czy staliśmy się już postcyfrowi?

  7. Odprojektować projektowanie


4 Poza horyzont zdarzeń

W słowie „projektowanie” kryje się odniesienie do przyszłości. Ważnym elementem, który wpływa na charakter tej dziedziny, jest perspektywa czasu. Zajmując się zawodowo projektowaniem, często postrzegamy nasze działania jako nastawione na teraźniejszość. Dopiero przesunięcie „terminu” realizacji projektu na 10, 50 i więcej lat do przodu, wywołuje w nas niepokój i refleksję na temat tempa zmian i nieprzewidywalności tego, co nastąpi. Dodajmy do tego kosmos jako środowisko, dla którego się projektuje i nieuchronnie pojawi się widmo science fiction. Czy można w tych warunkach działać inaczej? Opierając się na wiedzy naukowej, świadomości zmian społecznych i rozwoju technologii oraz potencjalnych celach naszej obecności w kosmosie, musimy podejmować inne wyzwania. Uzbrojeni w umiejętność myślenia projektowego musimy przyjmować nowe role, bardziej świadome, odpowiedzialne, wykorzystujące logikę procesu jako narzędzie projektowania przyszłego świata, a umiejętność wizualizacji danych i procesów, jako narzędzie komunikacji, uświadamiania i edukacji społeczeństwa.